Svar till insändare Varför är det tänt?

Nej,  det skall inte lysa i fönster eller inne på Sandbackaskolan. Nu under sommaren sker visst underhållsarbete och då är…