Svar på insändaren Tänt överallt på Mimers hus

Det har varit tänd belysning i korridorerna på Mimers hus gymnasium vissa kvällar, eftersom det har pågått verksamhet i kulturhusets…