Svar på insändaren Ska kommunen fixa bryggan?

Nu är badbryggan i Sundhammar lagad och på plats igen. Det var fästena på spången som var trasiga och behövde…