Svar från LRF

Tack JAW för ditt engagemang i frågan om svensk livsmedelsproduktion. Det är av största vikt att alla goda krafter förenas…