Staten satsar – men kommunen skär ned

Kennet G Forslund, socialdemokratisk riksdagsledamot från Kungälv, skriver i en debattartikel i Kungälvs-Posten att den budget regeringen föreslagit för 2020 innebär fortsatt förstärkning av Kungälvs kommuns ekonomi även nästa år och att regeringen satsar på skolan. Han skriver även att de poliser han träffar berättat för honom att satsning på barnomsorg, skola och fritidsverksamhet är det bästa sättet att förebygga brott.

Det är sant att regeringens budgetförslag innebär en liten ökning av statsbidragen till utbildningssektorn och det är sant att tidiga insatser minskar kriminaliteten. Men det är tyvärr också sant att Kenneths socialdemokratiska partikamrater som styr Kungälv tillsammans med Moderaterna och Centerpartiet skär ner på förskolan, skolan och fritidsverksamheten.

LÄS MER: Förskolor sparar in tjänster

I 2019 års statsbudget ökades också statsbidragen till utbildningssektorn men när de pengarna gått genom den kommunala besparingsapparaten visade det sig att det inte blev någon satsning på förskolan och skolan i Kungälv, utan en nedskärning. Grundskolan i Kungälv ska i år skära ner med 5,5 miljoner, gymnasiet med 3,6 miljoner och förskolan med hela åtta miljoner.

De nyheter om uppsägningar inom förskolan som Kungälvs-Posten berättat om de senaste veckorna är en direkt konsekvens av de här besparingskraven. I budget finns nämligen en uttalad målsättning att öka barngrupperna i förskolan, något som ska spara 5,6 miljoner åt kommunen.

LÄS MER: Protest mot neddragning

När tankesmedjan Balans 2018 granskade samtliga kommunbudgetar kunde vi konstatera att 260 av 290 kommuner sparade på välfärden. Det vi kan se när vi läser budgetar för 2019 och de redan färdiga budgetarna för 2020 är att de här besparingskraven ökar i omfattning.

Regeringen vet såklart om det här så min fråga till Kenneth G Forslund är hur han ser på nuvarande styrmodell där staten bestämmer kraven för förskolan och skolan medan kommunerna står för resurserna? Givet det Kenneth själv poängterar om tidiga satsningar, är det rimligt att socialdemokratiskt styrda kommuner runt om i landet varje år skär ner på förskolan, skolan och fritidsverksamheten?

Marcus Larsson

Tankesmedjan Balans