Ställ ökade krav på EPA-traktorer

Jag anser att samhället nu måste agera mot de personer som utsätter trafikanter för livsfara genom dels att manipulera sina epatraktorer så att de får samma prestanda som vanliga personbilar dels framför dem på ett trafikfarligt sätt.

Mycket orolig