Sparråsvägen är längre och långsammare

Intressant att de boende klagar på fortkörning på Sparråsvägen, min erfarenhet är att de som har mest bråttom är de…