Sluta upp med att kräva något som inte går

Vi som engagerar oss i Lärarförbundet i Kungälvs styrelse möter allt fler medlemmar och ombud som berättar om en orimlig arbetssituation. och tvingas därför välja mellan att prioritera sina egna behov av återhämtning eller elevernas behov av hjälp.

Orsaken till det här är enkel: årliga nedskärningar med någon eller några procent, maskerade bakom politikernas älsklingsord “effektiviseringskrav”. Det som kan låta som ett relativt lindrigt besparingskrav i ett enskilt års budget blir i längden en omöjlig uppgift, i synnerhet som kraven på förskolan och skolan hela tiden höjs.

Kungälvs styrande politikers uppmaning till de lärare som man har arbetsmiljöansvar för är att “jobba smartare”. Det framgår dock aldrig av politikernas floskler hur lärare ska jobba smartare, det framgår bara att lärare måste jobba smartare.

När vi läser politikers uttalanden om förskolans och skolans budget kan vi inte undgå att tolka in en misstroendeförklaring mot de egna medarbetarnas arbetsinsats. Politikerna lägger ju bara små effektiviseringskrav? Det är ju bara att jobba smartare? Varför kan inte lärarna leverera enligt den här mycket rimliga förväntan på ökad effektivitet?

Vi börjar misstänka att det är politikerna som inte jobbar tillräckligt smart. Det verkar som att smartare arbetssätt inte kan pressas fram genom att tvinga lärare att välja mellan återhämtning och elevernas behov av hjälp. Men när vi påpekar detta får vi som svar att det ska vi inte påpeka nu. Det ska vi påpeka sedan, när budget är klubbad och det redan är för sent.

Här kommer några förslag på smartare arbetssätt till våra politiker:

Sluta upp med att kräva något som inte går. Utbildning är inte en produkt som tillverkas på ett löpande band där små effektiviseringar av produktionen kan göras, utan att det påverkar medarbetarnas arbetsbelastning. Acceptera att mötet mellan lärare och elev skiljer sig från mötet mellan en arbetare på Volvo och ett stycke plåt.

Sluta upp med att berätta för fackliga förtroendemän att våra åsikter om budget inte är relevanta innan budget klubbas utan att vi ska komma med dem först när det är för sent. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare handlar inte enbart om att hantera tagna beslut, samverkan handlar även om att riskbedöma konsekvensen av planerade beslut.

Sluta att uttrycka er som att era medarbetare inte klarar sitt arbete om de hamnar i situationer där de tvingas välja mellan att vara friska eller hinna med sina arbetsuppgifter. Att det sker beror sannolikt på att ni inte klarar ert arbete som arbetsgivare.

Styrelsen för Lärarförbundet i Kungälv