Ska det vara förbjudet att be om hjälp?

Har du bett om hjälp någon gång? Hamnat i en nödsituation? Varit utsatt och beroende av andra medmänniskor? Om inte,…