Självklart att anhöriga förväntas hjälpa till

Svar på insändaren ”Vem tar ansvar för de äldre?” i KP den 20 mars.

Jag blev mycket bekymrad när jag läser dagens insändare (20 mars) i Kungälvs-Posten under rubriken ”Vem tar ansvar för de äldre?”.

I den står det att ”Folkhälsomyndigheten har bestämt att 70-åringar och däröver skall sätta sig själva i ett slags undantagstillstånd – inte handla mat eller vistas ute bland folk.” Vidare står det: ”det som saknas är ordentliga besked från kommunerna. Det är inte de anhörigas utan kommunens ansvar att se till sina äldre invånares alla behov.”

Visst är det kommunens ansvar att se till att de kommuninvånare som inte har anhöriga eller vänner och bekanta som kan hjälpa dem får det stöd de behöver i en sådan här situation. Men…annars… finns det anhöriga och andra i närheten som är friska, tillgängliga och kan hjälpa till under en begränsad tid…..är det ju självklart att de gör det och förväntas göra det.

Jag tror på ett samhälle där vi i större grad hjälper varandra än att vi skyller allt på staten, landstinget och kommunen och tycker att de skall lösa alla våra problem.

Mia Ottosson

Över 70 år och i undantagstillstånd