Sätt stopp för nedskärningarna!

I dagarna fattar Kommunstyrelsen beslut om kommunens verksamhetsplan för 2020. Arbetsordern från den politiska majoriteten (S, M och C )…