Samarbete är ansvar och ledarskap

Svar på insändaren ”Hur socialdemokratisk är du, Miguel Odhner?” i KP den 7 december. Ingen socialdemokrat är rädd för att…