Säkerheten för de oskyddade trafikanterna ska bli bättre

Svar från Trafikverket om väg 168 genom Tjuvkil. Signaturen LC skriver i en insändare i Kungälvs-Posten den 21 april: ”..att…