S fortsätter jobba för lönerna inom vården

Svar på insändaren i Kungälvs-Posten den 16 mars om löner i sjukvården. Tommy Carlsson undrar om någon politiker kan svara…