Renhållning och framkomlighet sköts inte

Öppet brev till Kungälvs kommun, fullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören. Under de senaste månadernas promenader har jag observerat hur…