Räknas förlusten av jordbruksmark in i budgeten för vägbygget?

Trafikverkets förslag kommer ta en hel del jordbruksmark i anspråk och göra kvarvarande mark mer svårbrukad för våra bönder. Redan…