Rädda Kode tätort från trafikaos

Angående etableringen av den nya skolan i Kode så finns det en enkät där område C, alltså Guntorpsområdet, ansågs som bäst och område L grönområdet mitt i Kode samhälle ansågs som näst sämst ändå är det område L som lagts fram för kommunstyrelsen.

Hur kan man planera att lägga en skola mitt inne i ett bostadsområde med all den trafik från personbilar, bussar och tyngre transporter som detta skulle innebära.

Inne i Kungälv försöker man minimera biltrafiken runt boendet vid Kongahälla men här i Kode vill man dra in mängder med trafik rakt in bland bebyggelsen med all miljöpåverkan detta innebär med avgaser och övriga risker med ökad trafik. Dessutom så är det redan idag kaos vissa tider vid infarten till Kodevägen vid järnvägsövergången, tänk då hur det kommer att bli med minst fördubblad trafik som skall in denna väg till en tänkt skola.

KB