Pulstagning bland äldre måste öka för att rädda liv

Allt fler har förmaksflimmer i Västra Götaland. Antalet med en registrerad diagnos av förmaksflimmer har under perioden 2012–2016 ökat från…