P-platser för funktionshindrade funkar dåligt

Det är skrämmande att se hur dåligt folk läser skyltar om en p-plats som är avsedd för funktionshindrade. För bilar…