Osmakligt, Ulrika Winblad och Leif Nordström

Svar till Ulrika Winblad och Leif Nordström i KP den 5 april Även om känslorna går heta borde det väl…