Orimliga restider för barnen

Högstadieeleverna i Sundhammar måste gå till skolskjutsen 90 minuter innan skolan börjar för att komma i tid. Nu accepterar inte…