Odhners information vilseleder medborgarna

Svar på Miguel Odhners insändare i KP den 20 mars om 2017 års bokslut. Miguel Odhner (S) är kommunens högste…