Ny skola kommer leda till trafikkaos i centrala Kode

Äntligen får vi det efterlängtade beslutet att bygget av ny F-6-skola i Kode tagits av kommunen. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan har tagit fart och platsen är Guntorp 1:4, korsningen Hedsvägen/Ädelstensvägen.

Facebook-gruppen ”Vi som vill bevara Solbergaslätten” lyckas framhäva att platsen Guntorp 1:4 skulle vara åkermark och planerna stoppas.

I juli går kommunen med enkät för Kodes nya grundskola. Man kan välja på följande 4 förslag: C – Guntorp 1:4 (originalförslaget), M – Vid scoutstugan, K – Vid Bräckevägen, L – Vid nuvarande skolan

Utfallet av omröstningen blev: Plats C: 271 svar, Plats K: 37 svar, Plats L: 120 svar, Plats M: 166 svar

Varför har man en omröstning om man ändå struntar i utfallet? Det står helt klart att merparten av svaren tycker att plats C är bäst placering av en ny skola.

I september är lokaliseringsstudien klar och platsen som utpekas är L och det behövs byggas en ny tillfartsväg till skolan. Det är dock inte specificerat hur den vägen ska dras.

-Det blir jättebra, det finns stora fördelar med den platsen, man kan använda den gamla skolan, säger samhällsbyggnadsrådet Ove Wiktorsson (C)

Att den nya skolan i Kodes placering är avgjord, är helt fel.

”Enligt gällande översiktsplan ligger alternativ C inom tätortsgränsen varför just detta gärde är tänkt att användas för Kodes nödvändiga expansion. Detta beslut har alla partier ställt sig bakom, säger Anders Holmensköld (M), Anna Vedin (M)”

Nästa nyhet är att nya skolan i Kode utreds vidare.

”Vi vill se ytterligare ett alternativ där man också tagit ställning till fler faktorer: hur placeringen påverkar framtida bebyggelse i Kode, trafiksituationen för elever och boende, hur man ser skolområdet på sikt då vi kan vilja bygga ut och ha F-9 i Kode, säger Anna Vedin (M), utbildningsråd”

Nu har förvaltningen fått i uppdrag att utreda det ”vinnande” förslaget från studien igen, med de nya parametrarna och dessutom komma med en alternativ placering, som också får en bredare utredning.

Jag tycker att Kungälvs politiker skulle behöva ett studiebesök i Kode på skoldagar runt 8-snåret på morgonen. För att uppleva trafikkaoset runt skolan och dess tillfartsvägar främst Smaragdvägen och även Guntorpsvägen och för att se platsen L i verkligheten. Det ligger hus runt hela skolan och även runt ”skogen” som ni vill bebygga. Sen kan ni försöka förklara för oss i Kode hur ni tänkt dra ny väg till denna plats, som inte innebär mer kaos in i bostadsområdet (om man får tro rykten att vägen ska via Diamantvägen och upp i skogen).

Detta skulle jag vilja ha ett skriftligt svar på.

ADB