Nu måste vi satsa på vår äldreomsorg i kommunen

Kungälv får 55 miljoner i statsbidrag till välfärden i kommunen varav cirka 25 miljoner kommer att gå till äldreomsorgen. Nu…