Ni kommer få en socialgrupps-utrensning på ert samvete

I november förra året skrev vi och efterfrågade att Kungälvs politiker skulle ta ansvar för den skenande utvecklingen av taxorna…