När går det egentligen bra för Kungälv? 

Jag är ingen ekonom och jag vet inte hur en kommun ska sköta sina finanser. Men vad jag förstår så…