Möjligheten att pendla till Göteborg försämras kraftigt

Svar till Henrik Kjellberg om resandet med Grön express.

Kjellberg skriver att Västtrafik alltid tittar på resandestatistik och gör noggranna riskanalyser när ni föreslår förändringar. Det är då mycket märkligt att läsa de argument som finns i artikeln eftersom de inte stämmer.

• Grön express har inte trafikerat vare sig Ytterby eller Ullstorp på kvällar och helger på flera år, så hur kan man ange att det är lågt resande med Grön express dessa tider?

• Linje 1 och Grön express går med bara ett par minuters mellanrum till Ullstorp under lågtrafik på dagtid. När det går två busslinjer i princip samtidigt så påverkar det förstås resandet med Grön express, men betyder ju inte att det är färre resenärer. Men på vilket sätt spelar dessa argument roll för hur Grön express ska gå i rusningstid?

• Grön express trafikerar inte Eriksdal i rusningstid så hur kan den då den nya linje 242 anses gå snabbare? Dessutom blir det definitivt längre restid för alla som idag ska in till Nordstan.

Det är också mycket märkligt att vid rusningstid, när det finns ett ökat resande, så övergår man till halvtimmestrafik i stället för som idag var 20:e minut.

Men inte nog med det! Den linje som idag finns från Munkegärde/snusfabriken som går direkt till Nils Ericssonterminalen (linje 310) får en ny slutdestination, Frihamnsporten! Det är den enda hållplatsen efter Kungälvs resecentrum. Linje 310 har i alla fall till viss del kunnat vara ett alternativ till Grön express även om den bara fanns två avgångar. Den förändrade slutdestinationen gör ju naturligtvis att den inte heller längre blir ett snabbt alternativ. Det blir svårt att ta sig vidare och kanske framför allt att ta den vid hemresande eftersom det enbart ett fåtal anslutningar som man kan ta sig till Frihamnsportalen med. Men tidtabellen gäller enbart ett halvår, inte ett år som tidigare, så planen är kanske att ta bort den till sommaren med hänvisning till minskat resande eftersom man försämrar den kraftigt.       

Västtrafik har tidigare angett att trängseln vid Nordstan hindrar att all busstrafik ska gå dit. Märkligt nog finns det många tomma hållplatser i Nils Ericssonterminalen även i rusningstrafik, så varför kan inte linje 310 gå dit?

Den nya zonindelningen har inneburit en högre kostnad för resande till Göteborg för boende i Ullstorp/Munkegärde och i Ytterby. Det är växande områden och den ”noggranna riskanalys” som anges ha gjorts haltar. Ändå försämras möjligheten att pendla till Göteborg kraftigt. Uselt, Västtrafik!

Helena i Munkegärde