Många ungdomar har inga andra vuxna

I den kommunala rapporten daterad augusti 2018 angående social hållbarhet halvtidsuppföljning står det att enligt rambudget 2018-2021 skall sociala investeringar i…