Man skall jämföra!

Vilken sned debatt det har blivit angående personal i kommunen som äter lunch i stadshuset eller på sin arbetsplats där…