Målsättningen är att vara klara i år

Svar till Mari-Anne i KP den 22 september. Cykelbanan längs Kongahällagatan vid Gunnarsberg kommer att åtgärdas i samband med att…