Lyssna på oss som bor här innan Kodes nya skola byggs

Jag vill protestera mot förslaget att bygga Kodes nya skola mitt i centrala Kodes villaområde, läge L.

630 elever ska den nya skolan rymma mot dagens 195 elever på denna plats. Då tänker man att det bästa alternativet är att bygga denna skola mitt i ett stort villaområde? Denna plats där vi idag har fotbollsplan, skog, promenadstigar, kojor, pulkabackar, picknickplatser, djurliv, grönska och mer.

Ska snålheten att spara pengar vid ett bygge nu, kosta Kodeborna allt mervärde runt denna plats?

Kan det tänkas att vi istället bygger för framtiden och väljer en plats som har utvecklingsmöjligheter? Bygg inte in den nya skolan i ett tätbebyggt villaområde som har starkt begränsad byggnationsyta, det går inte att trolla fram en större yta, då bygger ni på någons tomt.

Prat om mervärde för Kode och en minskad trafik i samband med detta… Ni tror på fullaste allvar att föräldrar inte behöver ta bilen till skolan för hämtning/lämning av barn – vad ger er rätten att lägga er i vårt privatliv och domdera över hur vi ska sköta vår vardag? Ska man inte kunna tillgodose flera olika typer av familjer och deras förutsättningar där inte alla har en superflexibel arbetsplats? Istället ska vi öka pressen och stressen hos barnfamiljer och trycka åt dem som, gud förbjude, behöver ta bilen till jobbet. Vi är inte en storstad, många behöver ta bilen till och från jobb.

Bygg för oss som bor här – istället för något som politiskt och budgetmässigt ser bra ut för stunden. Lyft blicken och lyssna på oss som lever här.

På ert språk politiker: Ni tillgodoser inte Kodebornas samhällsintressen på ett tillfredsställande sätt, från en allmän synpunkt, med ett bygge på plats L.

Förstör inte det Kode vi valt att bo i – välj en annan plats!

Andrea

Kodebo