Alla gruppledare: ”Låt oss samlas för demokratin”

På lördag den 18 augusti klockan 12 bjuder vi in till en samling för demokrati i Västra Parken. Demokratin måste försvaras varje dag och denna dag får vi chansen att visa att vi gör det.

Vi samlas för att visa att vi står bakom de demokratiska värdena och att vi partier i Kungälv värnar individens frihet, yttrandefriheten, mötesfriheten, organisationsfriheten och alla de andra friheter som demokratin står för.

Låt oss inte glömma att utan oss är demokratin sårbar. I dess inre väsen ligger alltid ett hot att den skall störtas eller röstas bort. I vår vardag i Kungälv är konflikterna mellan de olika partierna sällan allvarliga trots att vi har olika prioriteringar för hur kommunen ska styras. Vi är emellertid medvetna om att inte någon enda av oss kan fatta bästa möjliga beslut om det inte finns några som granskar och kritiserar våra beslut samt att vi alla står till svars inför medborgarna.

Vi vill därför använda denna dag för att manifestera att vi står bakom demokratin och tänker skydda den mot de som vill använda sig av demokratin för att avskaffa den.  

Ove Wiktorsson, gruppledare (C)

Gun-Marie Daun, gruppledare (KD)

Elisabeth Mattsson, gruppledare (L)

Carl Adiels, gruppledare (MP)

Anna Vedin, gruppledare (M)

Miguel Odhner, gruppledare (S)

Sven Niklasson, gruppledare (SD)

Ancy Wahlgren, gruppledare (UP)

Knut Nordin, gruppledare (V)

LÄS MER: Överlevare från Förintelsen vittnar i Kungälv