Arkivfoto

Låt hela Kungälv leva

Kungälv är rikt! Rikt på bland annat härliga medborgare, fantastisk verksamhet och ideella krafter. Och inte minst så har vi ett praktfullt stadshus. Tyvärr står det till stora delar tomt. Över 6000 timmar/år eller mer än 255 dagar står denna gedigna byggnad oanvänd.

Då ingen längre har sin egen arbetsplats utan ambulerar runt och har sina saker inlåsta i skåp så öppnas näst intill oändliga möjligheter till användning.

Flera föreningar i Kungälv saknar bra och tillgängliga lokaler. Här är det både tillgängligt och gott om plats. Pedagogisk lägerverksamhet och medborgarinitiativ skulle kunna fylla byggnaden med liv och själ under den mörka delen av året. Den fantastiska entrén med sin inglasning och vackra ljusinsläpp bjuder till skapande och kreativitet under veckosluten. Varför inte erbjuda en nattlig fristad som ger tak över huvudet för de ensamma, bortglömda och sårbara. Om de här idéerna känns obekväma så testa tanken att tjänstemän och chefer på kvällar och helger skulle arbeta här. Det skulle öka både ansvarstagandet och servicen för kommunens verksamheter och oss medborgare. Och stadshuset skulle fyllas med liv!

Owe

Relaterade artiklar
Fler artiklar