Lånen förs över på er som är unga nu

Svar till Besviken ungdom i ungdomsfullmäktige. Jag är också besviken på att det inte gick att genomföra en fotbollsturnering på…