Lämna Hyresgästföreningen ifred, S!

Hyresgästföreningen är en partipolitisk obunden organisation. Och så skall föreningen fortsätta att vara. Vad Hyresgästföreningen under de senaste två åren…