Lagen lägger ett tungt ansvar på kommunen att bygga ut VA

Svar till Peter Schmidinger i KP den 22 september. I egenskap av övergripande ansvarig för VA-verksamheten önskar jag ge följande…