Kungälvsbostäder har mod att prioritera

Svar till Rolf Ljung i KP den 7 september. Det var en enig styrelse i Kungälvsbostäder som fattade beslutet att…