Kungälv får bidrag till LSS

Det är ofta vi får höra att LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) kostar för mycket här…