Insändarskribenten har flera förslag kring hur Kungälv kan bindas samman till en helhet – bland annat en gratis hop on hop off-buss mellan Kongahälla och Eriksdal. Arkivfoto

Kungälv behöver inte gå av på mitten

Det nya köpcentret på Kongahälla erbjuder möjligheter för Kungälv att utvecklas, inte bara i de nya områdena utan framförallt i de gamla. Köpcentret kommer att locka mycket folk till Kungälv, de måste dock se mer än en shoppinglada! Det som behövs är att man vågar satsa lite grann.

Stråket från Eriksdal till det nya köpcentret går mellan två stora hållplatser, mellan två stora parkeringar och genom mycket intressanta kulturhistoriska områden. Det som behövs är att man binder ihop området till en helhet, där de olika delarna får stå för sina värden.

Ett sätt att göra detta är att ha en gratis hop-on-hop-off buss/tåg som kör mellan Kongahälla och Eriksdal, med några stopp på vägen. Man kan tänka sig att på vägen ned mot fästningen så kör man via Västra Gatan och berättar om stadens historia (perfekt sommar-jobb/helgjobb till ungdomar), i den andra riktningen så kör man lite snabbare på Strandgatan. På vinterhalvåret så får stadstrafiken trafikera sträckan (gratis?).

Koppla detta till ytterligare projekt med att förbättra Kärleksstigen och dess utsiktsplatser, sätt ut fler informationsskyltar om vad man ser och historien bakom. Skylta också till Nils-Holgers grav och anknyt till Herr Arnes penningar och så vidare. Berätta om ABC-fabriken och vad som blivit av denna. Kexfabriken skulle skulle kunna lägga sin fabriksförsäljning i det gröna kontoret för att bättre anknyta till de gamla delarna av staden?

Parkeringen på Eriksdal skulle på detta sätt kunna avlasta parkering och trafik till köpcentrumet i centrum under helgerna och sommaren och vice versa åt det andra hållet.

Motbevisa Mark Isitt om att Kungälv inte behöver gå av på mitten! Finansieringen borde gå att lösa genom samverkan mellan privata och offentliga intressen, då alla har att vinna på att folk stannar kvar längre i staden, oavsett om deras  huvudattraktion är fabriksförsäljning, fästning eller shoppingcenter.

Jan B

Relaterade artiklar
Fler artiklar