Kulturens framtid i Kungälv

Svar på Alex Reuters insändareom kulturpolitiken i KP den 22 maj. Först av allt vill jag tacka Alex för en…