Kostnaden för va-anslutning är helt orimlig

När kommunen drog vatten och avlopp till Trälen och Granliden, fick vi endast titta på. Vi fick inte ansluta oss, eftersom vi skulle ingå i ett så kallat verksamhetsområde. Detta skedde, bara några meter ifrån oss, på de åkrar vars markägare nu ska tvingas betala fantasisummor för att bli anslutna. Dessutom skall de, som redan gjort väl fungerande egna reningsverk, nu tvingas ingå i detta verksamhetsområde. Rimmar dåligt eftersom Ryaverken redan svämmar över. Vi har dessutom nyligen läst om att det visat sig att de godkända egna avloppet är det mest miljövänliga vi har idag.

Martin Hollertz skriver att kostnaden för överföringsledningar, pumpstationer, vatten- och avloppsreningsverk bekostas av den löpande brukningsavgiften. Taxan som hushållen betalar ska täcka kostnaden för utbyggnation av det LOKALA nätet.

Hur kan kostnaden för oss i Åkerhög, att till tomtgräns gräva 40 till 100 meter/fastighet, i snitt bli runt 300 000 kronor? Låter helt orimligt! VA-föreningar i kommunen som fått gräva själva har (oss veterligen), betalat som mest 180 000 kr och då fått vatten och avlopp ända in i huset.

Vi tror inte att vårt område i någon större utsträckning skiljer sig från andra framtida verksamhetsområden. Dessutom har man här valt att inte ta med de fastigheter som ligger närmast havet (!?!) och som verkligen är i behov av bra/friskt vatten.

Ingela och Kjell Svensson