Kommunstyrelsen vill riva Kungälvs första höghus

I KP den 23 april fanns en artikel om den så kallade ”Nytorgstaden”, efter att kommunstyrelsen i full enighet ställt…