Kommunen vill inte snedvrida konkurrensen

I Kungälvs-Posten den 15 februari skriver Mikael Jokkinen i en insändare att kommunen snedvrider konkurrensen på ett otillbörligt sätt genom…