Kommunen skapar ännu mer ensamhet

Kungälv drar in på ytterligare kontaktytor för de äldre. Nu senast genom att förvägra dem möjlighet till gemensamma måltider på…