Kommunen ska vara till för medborgarna

Tre beslut som är svåra att förstå ur medborgarsynpunkt. 1. Hur kan man klubba ett beslut, där skolans och äldreboendenas…