Kommunalt VA höjer inte alltid husets värde

Svar till Martin Hollertz angående VA-utbyggnaden. Vi har hört påståendet om att fastigheterna ökar i värde när man får kommunalt…