Komarken behöver en aktör som bidrar till ökad trygghet

Svar till Gunilla Nilsson, Kungälvs-Posten 29 maj.

Vi på Kungälvsbostäder ska göra det vi som fastighetsägare kan för att en ny servicebutik ska vilja etablera sig på Nordmannatorget. Vi förstår att det är önskat av boende i området.

Jag förstår att du och flera kommer att bli besvikna, men vi kommer inte att ge nuvarande lokalhyresgäst dispens med att flytta. Vi accepterar inte den typ av verksamhet som har pågått i butiken och vår ståndpunkt är att det aktuella hyresavtalet ska upphöra. Lokalhyresgästen har vänt sig till Hyresnämnden för uppskov med avflytt och det är nu Hyresnämndens beslut om butiken beviljas detta och blir kvar ytterligare ett tag efter 31 maj. Vi på Kungälvsbostäder har bestridit uppskovet.

Johan Ygdenheim

Förvaltningschef, Kungälvsbostäder