Klaga på Västtrafik i stället för på Kornhalls färja

Många klagar på Kornhalls färja, men det är få som faktiskt säger något bra om den. Nu tycker jag att…