KD står fast vid vallöftena

Vi kristdemokrater är trygga i vår politik. Vår grundprincip är att alla människor har ett absolut och okränkbart värde. Det…