Kan vi inte hålla oss till fakta?

Svar på insändare från ”Förundrad Kodebo” i KP 20/10.

Jag förstår din frustration över att kommunen eventuellt vill bygga den nya skolan i Kode på en plats som du bedömer som felaktig. Men kan vi ändå inte hålla oss till sanningen när vi skickar in insändare till tidningen.

Jag har tre synpunkter på din insändare som jag anser som felaktiga och osanning. 1. Du kallar ett av de tänkbara platserna för den nya skolan för ”parkområde”. Genom att läsa på vad definitionen av ”parkområde” är så skulle jag inte kunna kalla det området för just parkområde. 2. Du skriver att denna plats är ”tänkt att bli platsen för den nya Kode skola…”, vilket inte heller är sant. Kommunen har varit tydliga med att de utreder olika platser och att inget beslut är taget. 3. Du kallar den plats i utkanten av Solbergaslätten (som till en början var den enda tänka platsen för den nya skolan) för ”mark som sedan minst 20 år tillbaka ligger i träda”. Detta påstående är helt, helt fel. Denna mark har används varje år, senast detta året, av jordbrukare som sått säd eller tagit gräs till sina djur. Begreppet ”träda” betyder ju ”obesådd åkermark” eller ”vilande jord”.

Så återigen, jag förstår din frustration. Men snälla, kan vi inte hålla oss till korrekt fakta när vi skickar in insändare till tidningen?

C